Diensten

Beëdigde vertalingen

Dankzij de service voor beëdigde vertalingen helpen we u ook in de meest delicate situaties en nemen we de verantwoordelijkheid van de overeenstemming tussen de originele en de vertaalde tekst.

Gecertificeerde vertaling

Deze vertaling wordt erkend in het Verenigd Koninkrijk en de Angelsaksische landen in het algemeen; de teksten moeten vergezeld worden van een certificaat van juistheid van de vertaling en al de gegevens die nodig zijn om de vertaler als professional te identificeren (naam, achternaam, adres, contactgegevens, enz.). In dit geval is de procedure redelijk eenvoudig, omdat de vertaling niet hoeft te worden voorgelegd aan het betreffende bureau voor beëdigde vertalingen van het gerechtshof. Een gecertificeerde vertaling wordt voornamelijk gebruikt voor internationale overeenkomsten tussen particulieren die geen waarmerkingsprocedure behoeven.

Beëdigde of gewaarmerkte vertaling

Beëdigde of gewaarmerkte vertalingen zijn vertalingen die teksten betreffen die gebruikt moeten worden in gerechtelijke procedures. De beëdigde vertaler, in zijn hoedanigheid als door het (CTU) hof benoemd technisch adviseur, moet de overeenstemming bevestigen tussen de vertaalde en de oorspronkelijke tekst met de ter griffie neergelegde eed (waarmerking). De in te dienen documentatie omvat de oorspronkelijke tekst, de vertaling en het ten aanzien van een griffier door de vertaler ondertekende formulier met de eed. De waarmerking kan ook plaatsvinden bij een vrederechter.
Met de ondertekening van de notulen en het toevoegen van de stempel en het nummer van registratie in het register van beëdigde vertalers, neemt de vertaler de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de vertaling op zich. De waarmerking is een noodzakelijke procedure wanneer een buitenlands document met behoud van dezelfde juridische geldigheid moet worden voorgelegd in Italië, en vice versa.

Heeft u behoefte aan een service voor beëdigde of gecertificeerde vertalingen? Neem contact met ons op en lichten we u toe hoe het in zijn werk gaat, welke documenten noodzakelijk zijn en maken we voor u een gepersonaliseerde offerte.